Sponzoři

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se rozhodli nás podpořit materiálně, finančně nebo pouhým sdílením. Každý způsob nám umožní udělat náš tábor pro vaše děti o to hezčí. Děkujeme za vaši podporu a důvěru.

Obec Otnice

Děkujeme obci Otnice za podporu ať už finanční nebo poskytnutí obecních prostor

Obchodní centrum J.Bordovská

Vyhledávání